Malé podniky môžu byť v pokušení ušetriť finančné prostriedky spustením operačného systému serveru na desktop počítači. Avšak bežný počítač nedokáže nahradiť hardvér skutočného serveru. 

Implementovanie podnikovej siete nie je triviálna ani lacná záležitosť. Pridanie servera do počítačového prostredia malého podniku však prináša nesporné výhody.

Servery sa odlišujú od typických desktopových počítačov. Aj keď operačný systém serveru je možné spustiť na takmer akomkoľvek počítači, neznamená to, že tento počítač dokáže plnohodnotne nahradiť funkcie serveru. A to ani v prípade, že obe zariadenia majú podobné výpočtové parametre. Technológie stojace za týmito zariadeniami boli totiž vytvorené na iné účely. 

Hardvér servera:

1. Form factor

2. Procesor

3. Pamäť

4. Úložisko