Apple poskytuje viacero nástrojov, aby umožnilo vývojárom vytvoriť Mac alebo iOS aplikáciu. 

Základom pre vývojára je stiahnuť si aktuálnu verziu Xcode. Ide o integrované vývojárske prostredie. Nie je to len editor kódu. Xcode má napríklad statickú analýzu kódu, ktorá nájde chyby v kóde ešte pred jeho kompiláciou. Aj keď je možné pri vývoji použiť aj iné nástroje, väčšina vývojárov robí celú prácu priamo v Xcode.

 

Užitočný je však aj nástroj na tvorbu rozhrania. Tento umožňuje vytvárať rozhranie priamo vizuálne pomocou zabudovaných objektov ako sú tlačidlá, posuvníky a lišty. Záleží potom na samotnom vývojárovi či tento nástroj využije len v začiatku a neskôr sa presunie k vytváraniu rozhrania od nuly písaním kódu. To mu potom umožní naplno využiť svoju kreativitu pri vytváraní nového grafického rozhrania. 

Viac sa dozviete v časti venovanej rámcom.